07/10/2022  Жұма

Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың  ауданының мәслихаты ШЕШТІ:

       1. Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың  ауданы мәслихатының  «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданының Полтавка  ауылдық округінде бөлек  жергілікті  қоғамдастық жиындарын өткізудің қағидасын және жергілікті қоғамдастық жиындарына қатысатын ауыл тұрғындары өкілдерінің сандық құрамын бекіту туралы» 2014  жылғы 25  шілдедегі  № 26-3 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде  № 2921 болып тіркелген) келесі өзгерістер  енгізілсін:

         тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

         ««Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданының Полтавка  ауылдық округінде жергілікті  қоғамдастықтың бөлек жиындарын өткізудің қағидасын және жергілікті қоғамдастық жиындарына қатысатын ауыл тұрғындары өкілдерінің сандық құрамын бекіту туралы»;

көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

«1. Қоса беріліп отырған Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың  ауданының Полтавка ауылдық округінде жергілікті қоғамдастық бөлек жиындарын өткізудің қағидасы осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес бекітілсін»;

көрсетілген шешімнің 2-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

«2. Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың  ауданының Полтавка ауылдық округінде  жергілікті қоғамдастық жиындарына қатысатын ауыл тұрғындары өкілдерінің сандық құрамы осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес бекітілсін».

3. Осы шешім  алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

                           

 

 

 

 

 

 

                                                                       Солтүстік Қазақстан облысы

                                                                         Аққайың  ауданы мәслихатының

                                                                              2021  _______________  

                                                                                  шешіміне  1-қосымша

 

                                                               Солтүстік Қазақстан облысы

                                                                         Аққайың  ауданы мәслихатының

                                                                        2014 жылғы ­­­ 25  шілдедегі   № 26-3

                                                                   шешімімен  бекітілген

 

 

Солтүстік Қазақстан облысы

Аққайың  ауданының  Полтавка  ауылдық округінде

жергілікті қоғамдастықтың  бөлек жиындарын өткізудің

қағидасы

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер

 

       1.  Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың  ауданының  Полтавка  ауылдық округінде жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиындарын өткізудің  осы қағидалары   «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»  Қазақстан Республикасы Заңының 39-3-бабының 6-тармағына сәйкес әзірленді және Полтавка ауылдық округі ауыл тұрғындарының жергілікті қоғамдастығының бөлек жиындарын өткізудің тәртібін белгілейді.

      2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

     1) жергілікті қоғамдастық – шекараларында жергілікті өзін-өзі басқару жүзеге асырылатын, оның органдары құрылатын және жұмыс істейтін Полтавка  ауылдық округі аумағында тұратын тұрғындардың (жергілікті қоғамдастық мүшелерінің) жиынтығы;

     2) жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиыны – Полтавка  ауылдық округінің  ауыл тұрғындарының (жергілікті қоғамдастық мүшелерінің) жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін өкілдерді сайлауға тікелей қатысуы.

 

 

2-тарау. Жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиындарын өткізудің тәртібі

 

      3. Жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиынын өткізу үшін Полтавка  ауылдық округінің  аумағы учаскелерге (ауылдарға) бөлінеді.

      4. Жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиындарында жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін саны үш адамнан аспайтын өкілдер сайланады.

      5. Жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиынын Полтавка  ауылдық округінің  әкімі шақырады және ұйымдастырады.

      6. Жергілікті қоғамдастықтың халқына жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиындарының шақырылу уақыты, орны және талқыланатын мәселелер туралы Полтавка ауылдық округінің  әкімі бұқаралық ақпарат құралдары арқылы немесе өзге де тәсілдермен олар өткізілетін күнге дейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей хабарлайды.

      7. Ауыл шегінде бөлек жергілікті қоғамдастық жиынын өткізуді Полтавка  ауылдық округінің  әкімі ұйымдастырады.

      8. Жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиынының ашылуы алдында тиісті ауылдың  қатысып отырған, оған қатысуға құқығы бар тұрғындарын тіркеу жүргізіледі.

      Жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиыны осы ауылда тұратын және оған қатысуға құқығы бар тұрғындардың (жергілікті қоғамдастық мүшелерінің) кемінде он пайызы қатысқан кезде өтті деп есептеледі.

      9. Жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиынын Полтавка  ауылдық округінің  әкімі немесе ол уәкілеттік берген тұлға ашады.

     Полтавка  ауылдық округінің  әкімі немесе ол уәкілеттік берген тұлға бөлек жергілікті қоғамдастық жиынының төрағасы болып табылады.

      Жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиынының хаттамасын ресімдеу үшін ашық дауыс берумен хатшы сайланады.

      10. Жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін Полтавка  ауылдық округінің  ауыл тұрғындары өкілдерінің кандидатураларын Аққайың ауданы мәслихаты бекіткен сандық құрамға сәйкес бөлек жергілікті қоғамдастық жиынына қатысушылар ұсынады.

      11. Дауыс беру ашық тәсілмен әрбір кандидатура бойынша дербес жүргізіледі. Жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиынына қатысушылардың ең көп даусын жинаған кандидаттар сайланған болып есептеледі.

      12. Жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиынында хаттама жүргізіледі, оған төраға мен хатшы қол қояды және Полтавка  ауылдық округі  әкімінің аппаратына беріледі.
 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Солтүстік Қазақстан облысы

                                                                         Аққайың  ауданы мәслихатының

                                                                              2021  _______________  

                                                                                  шешіміне  2-қосымша

 

                                                                            Солтүстік Қазақстан облысы

                                                                         Аққайың  ауданы мәслихатының

                                                            2014  жылғы  30 қаңтардағы № 20- 11

                                                            шешіміне   қосымша

 

 

Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың  ауданының

Полтавка  ауылдық округінің жергілікті қоғамдастықтың  бөлек жиындарына қатысатын ауыл тұрғындары өкілдерінің сандық құрамы

 

 

 

 

 

Елді мекеннің атауы

Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың  ауданының Полтавка ауылдық округінің жергілікті қоғамдастықтың  бөлек жиындарына қатысатын ауыл тұрғындары өкілдерінің саны (адам)

Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың  ауданының Полтавка   ауылдық округінің Полтавка  ауылының тұрғындарына

3

Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың  ауданының Полтавка   ауылдық округінің Лесные Поляны  ауылының тұрғындарына

1

Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың  ауданының Полтавка   ауылдық округінің Борки   ауылының тұрғындарына

1